Portretkunstenaar & Lichtmagiër

John Geven

Zakelijke & particuliere portretfotografie

Algemene voorwaarden

 1. Definities

  a. “Fotograaf” verwijst naar John Geven, een professionele portretfotograaf.

  b. “Opdrachtgever” verwijst naar de persoon of entiteit die de diensten van de fotograaf heeft ingeschakeld voor portretfotografie.

  c. “Foto’s” verwijst naar de afbeeldingen en/of foto’s die zijn gemaakt als onderdeel van de portretfotografie-opdracht.

 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

  a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten door de fotograaf, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 3. Tarieven en Betaling

  a. De tarieven voor de portretfotografiediensten worden bepaald in de offerte of overeenkomst en zijn gebaseerd op de overeengekomen diensten.

  b. Betaling dient te geschieden volgens de in de overeenkomst aangegeven voorwaarden.

 4. Annulering en Wijzigingen

  a. Bij annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever kunnen kosten in rekening worden gebracht, zoals overeengekomen in de overeenkomst.

 5. Auteursrecht en Gebruiksrechten

  a. De fotograaf behoudt het auteursrecht op alle foto’s.

  b. De opdrachtgever heeft het recht om de foto’s te gebruiken voor persoonlijke en promotionele doeleinden, tenzij anders overeengekomen.

 6. Levering van Foto’s

  a. De foto’s worden geleverd in een digitaal formaat binnen de overeengekomen termijn.

 7. Aansprakelijkheid en Schade

  a. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies van foto’s tijdens de overdracht.

 8. Privacy en Toestemming

  a. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige toestemmingen en rechten voor het fotograferen van personen of eigendommen op locatie.

 9. Toepasselijk Recht en Geschillen

  a. Op deze overeenkomst is het [Rechtsgebied] recht van toepassing.

  b. In geval van geschillen zullen de partijen proberen deze op een minnelijke wijze op te lossen. Als dit niet mogelijk is, kan een gerechtelijke procedure worden gestart.

Deze algemene voorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen de fotograaf en de opdrachtgever. Door akkoord te gaan met de portretfotografie-opdracht, aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden.