Portretkunstenaar & Lichtmagiër

John Geven

Zakelijke & particuliere portretfotografie

​Copyright © 2023 by John Geven

All rights reserved. No part of this website and its content may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the photographer, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, email the photographer, addressed “Attention: Permissions Coordinator,” at the address below.

 

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze website en de inhoud ervan mag worden gereproduceerd, gedistribueerd of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, inclusief fotokopiëren, opnemen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf, behalve in het geval van korte citaten opgenomen in kritische recensies en bepaalde andere niet-commerciële toepassingen die zijn toegestaan volgens het auteursrecht. Voor verzoeken tot toestemming kunt u contact opnemen met de fotograaf via e-mail, gericht aan “Aandacht: Coördinator Rechten,” op het onderstaande adres.

John Geven info@johngeven.nl